Az alapítvány elnevezése:„Hírös Diák” Alapítvány

Az alapítvány alapítója: Csányi Tóth Ferencné

Alapító okirat száma és kelte: 2311 / 2003.07.22.

Bírósági végzés száma és kelte: Pk 60.088/2003/6 /2003.07.25.

Fő tevékenysége: 9133 Máshova nem sorolt egyéb közösségi,  Társadalmi tevékenység

Az alapítvány székhelye: 6435 Kunbaja, Dózsa  Gy. 50.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét Berek u. 2-4.

Közhasznúsági fokozat szerinti besorolása: kiemelten közhasznú


AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

A gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, kulturális és sportprogramok szervezése.

Az alapítvány figyelemmel kíséri, és lehetőség szerint támogatja azokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek: időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, természeti csapás vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők.

Az alapítvány támogatni kívánja a szociális, jótékony célú klubokat, közösségeket, humán vállalkozásokat. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében intézményt alapíthat és tarthat fenn.


Az alapítvány céljai elősegítése érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tvr. vonatkozó előírásainak megfelelően közhasznú tevékenységet folytat, amely az alábbiakból áll:

-    egészségmegőrzés, betegségmegelőzése, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-    szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-    kulturális tevékenység,
-    környezetvédelem,
-    gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-    hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-    rehabilitációs foglalkoztatás,
-    munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások


DOKUMENTUMOK:
Bírósági végzések ( pdf dokumentum ) Alapítói okirat ( pdf dokumentum )