Hogyan támogathatja a Hírös Diák Alapítványt

1996. LXXXI. tv.  A társasági adóról és az osztalékadóról 7.§ alapján
z) a kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
1. 50 százaléka kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén,
2. 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,

Az alapítvány valamennyi társadalmi csoportot, amelyek bizonyos oknál fogva rászorultak, hátrányos helyzetűek: időskorúak, mozgáskorlátozottak, súlyos betegségben szenvedők, tartósan munkanélküliek, hajléktalanok, gyermeküket egyedül nevelők, … - lehetőségeihez képest igyekszik támogatni.
A támogatás megvalósul például ruhaadományok, élelmiszercsomagok juttatásában, étkeztetés biztosításában.

Alapítványunk felkarolni kívánja mindazon embereket illetve csoportokat, akiknek életlehetőségük kilátástalanságba fordult és saját erőből képtelenek a felkapaszkodásra.

Kérjük készpénzzel, természetbeni juttatással vagy akár egy ötlettel vagy jó szóval támogasson, segítsen Bennünket, hogy az igazán rászorulókon segítetni tudjunk !

MINDEN SEGÍTSÉG SZÁMÍT!!!

Köszönettel :
„Hírös Diák” Alapítvány
kuratóriuma